(Pl)

NIEMCY NRD (1948-1990) - marka niemiecka [DDM]

1 marka = 100 fenigów

Tuż po zakończeniu drugiej wojny światowej we wszystkich strefach okupacyjnych Niemiec (amerykańskiej, brytyjskiej, francuskiej i sowieckiej) w obiegu obowiązywały stare waluty - Rentenmark [DEN] oraz Reichsmark [DER]. Bank Niemieckich Landów (Bank Deutscher Laender) przygotował reformę pieniądza, w której nie chciały uczestniczyć z powodów politycznych władze sowieckiej strefy okupacyjnej. W rezultacie reformy z dnia 20 czerwca 1948 r. w zachodniej części Niemiec wprowadzono markę niemiecką [DEM] wymieniając stare marki w stosunku 1:1 ale tylko do sumy 60 DEM na osobę. Pozostałe oszczędności Niemców trzymane w walutach DEN i DER wymieniano po gorszym dziesięciokrotnie kursie. W strefie sowieckiej natomiast waluty te były wciąż pełnowartościowe, co natychmiast wykorzystali Niemcy "zachodni" i zalali rynek wschodnich Niemiec markami DEN i DER. Władze strefy sowieckiej równie zaskoczone co zachodni Niemcy limitami wymiany waluty zareagowały dopiero po czterech dniach. Zdecydowano, że i w strefie wschodniej zalegalizowane będą tylko 70 DEN lub DER na osobę w stosunku 1:1, a pozostałe oszczędności w stosunku 10:1. Będąc jednak nieprzygotowani do wprowadzenia reformy pieniądza, postanowiono oznaczyć stare marki znaczkami z wpisaną wartością banknotu.

marka niemiecka (NRD)

Miesiąc później, 24 lipca 1948 Niemiecki Bank Emisyjny wprowadził pierwszą walutę wschodniej części Niemiec i nazwał ją tak samo jak i zachodni sąsiedzi - marką niemiecką [DDM], a na banknotach i monetach pojawiła się nazwa państwa "Niemcy". Był to element gry politycznej, mającej na celu przekonanie świata która część Niemiec jest ważniejsza. Tylko oznaczkowane banknoty DEN i DER wymieniono na banknoty DDM. Oficjalny kurs wymiany marki zachodniej DEM na wschodnią DDM ustalono propagandowo na 1:1, jednak faktycznie na czarnym rynku walut stosunek kształtował się w najlepszym przypadku 1:5 aż do zjednoczenia Niemiec. 1 sierpnia 1964 r. zmieniono nazwę waluty na markę Niemieckiego Banku Emisyjnego, a 1 stycznia 1968r. na markę Niemieckiej Republiki Demokratycznej, gdyż tak oficjalnie nazwano republikę w nowej konstytucji. Na monetach pojawiła się zatem nowa nazwa państwa i waluty. Marka niemiecka DDM nigdy nie była w pełni wymienialna na inne waluty. Kurs wymiany oraz limit wymiany był narzucany politycznie zarówno dla wyjeżdżających z NRD jak i odwiedzających NRD. W tej zamkniętej formie marka DDM przetrwała do zjednoczenia Niemiec. 1 lipca 1990 roku ceny, bieżące pensje oraz oszczędności do 4000 DDM na osobę między 14 a 60 rokiem życia, do 2000 DDM na młodszych i do 6000 DDM na starszych zostały wymienione w stosunku 1:1 na marki zachodnioniemieckie DEM. Pozostałe pieniądze wymieniono w stosunku 2:1, ale w przypadku podejrzenia działania spekulacyjnego środki wymieniano w stosunku 3:1. Marka niemiecka DDM oficjalnie przestała istnieć, jednak jeszcze przez pewien czas w obiegu w landach wschodnich tolerowano wschodnioniemieckie monety o nominale 50 fenigów, gdyż brakowało tych zachodnioniemieckich. Około 4500 ton monet DDM stopiono w zakładach metalowych w Rackwitz a ok. 620 milionów banknotów DDM złożono początkowo pod ziemią w Thekenberge jednak spalono w 2002 r. gdy banknoty zaczęły stamtąd wyciekać na rynek kolekcjonerski.

Monety Niemiec - 1 fenig 1948-1950
Monety Niemiec - 1 fenig 1952-1953
Monety Niemiec - 1 fenig 1960-1975
Monety Niemiec - 1 fenig 1977-1990
Monety Niemiec - 5 fenigów 1948-1950
Monety Niemiec - 5 fenigów 1952-1953
Monety Niemiec - 5 fenigów 1968-1975
Monety Niemiec - 5 fenigów 1978-1990
Monety Niemiec - 10 fenigów 1948-1950
Monety Niemiec - 10 fenigów 1952-1953
Monety Niemiec - 10 fenigów 1963-1985
Monety Niemiec - 10 fenigów 1986-1990
Monety Niemiec - 20 fenigów 1969-1990
Monety Niemiec - 50 fenigów 1950
Monety Niemiec - 50 fenigów 1958
Monety Niemiec - 50 fenigów 1968-1985
Monety Niemiec - 50 fenigów 1986-1990
Monety Niemiec - 1 marka 1956-1963
Monety Niemiec - 1 marka 1972
Monety Niemiec - 1 marka 1973-1990
Monety Niemiec - 2 marki 1957
Monety Niemiec - 2 marki 1974-1990
Monety Niemiec - 5 marek 1969 20 Lat NRD
Monety Niemiec - 5 marek 1971-1982 Berlin - Brama Brandenburska
Monety Niemiec - 5 marek 1972-1983 Miśnia
Monety Niemiec - 5 marek 1978 Międzynarodowy Rok Antyapartheidowski
Monety Niemiec - 5 marek 1982 Weimar - Dom Goethego
Monety Niemiec - 5 marek 1982 Zamek Wartburg
Monety Niemiec - 5 marek 1983-1990 Berlin - Brama Brandenburska
Monety Niemiec - 5 marek 1983 Wittenberga - Kościół Zamkowy
Monety Niemiec - 5 marek 1983 Eisleben - Dom Lutra
Monety Niemiec - 5 marek 1984 Lipsk - Stary Ratusz
Monety Niemiec - 5 marek 1984 Lipsk - Kościół Św. Tomasza
Monety Niemiec - 5 marek 1985 Drezno - Kościół Marii Panny
Monety Niemiec - 5 marek 1985 Drezno - Pałac Zwinger
Monety Niemiec - 5 marek 1986 Poczdam - Pałac Sanssouci
Monety Niemiec - 5 marek 1986 Poczdam - Nowy Pałac
Monety Niemiec - 5 marek 1987 Berlin - Kwartał Św. Mikołaja
Monety Niemiec - 5 marek 1987 Berlin - Czerwony Ratusz
Monety Niemiec - 5 marek 1987 Berlin - Alexanderplatz
Monety Niemiec - 5 marek 1988 Saxonia - Kolej Dalekobieżna
Monety Niemiec - 5 marek 1988 Rostock - Port Morski
Monety Niemiec - 5 marek 1989 Zwickau - Kościół Św. Katarzyny
Monety Niemiec - 5 marek 1989 Mühlhausen - Kościół Marii Panny
Monety Niemiec - 5 marek 1990 Berlin - Zeughaus
Monety Niemiec - 5 marek 1990 500 Lat Poczty
Monety Niemiec - 10 marek 1972 Buchenwald
Monety Niemiec - 10 marek 1973 Festiwal Młodzieży i Studentów
Monety Niemiec - 10 marek 1974 25 Lat NRD
Monety Niemiec - 10 marek 1975 20 Lat Układu Warszawskiego
Monety Niemiec - 10 marek 1976 20 Lat Narodowej Armii Ludowej
Monety Niemiec - 10 marek 1978 Lot Kosmiczny ZSRS-NRD
Monety Niemiec - 10 marek 1981 25 Lat Narodowej Armii Ludowej
Monety Niemiec - 10 marek 1981 700 Lat Mennicy Berlińskiej
Monety Niemiec - 10 marek 1983 30 Lat Grup Bojowych Klasy Robotnicze
Monety Niemiec - 10 marek 1985 40 Rocznica Zwycięstwa nad Faszyzmem
Monety Niemiec - 10 marek 1986 Ernst Thälmann
Monety Niemiec - 10 marek 1988 Sport NRD
Monety Niemiec - 10 marek 1989 40 Lat RWPG
Monety Niemiec - 10 marek 1989 40 Lat NRD
Monety Niemiec - 10 marek 1990 Stulecie Obchodów 1 Maja
Monety Niemiec - 20 marek 1971 Heinrich Mann
Monety Niemiec - 20 marek 1971 Ernst Thälmann
Monety Niemiec - 20 marek 1972 Friedrich von Schiller
Monety Niemiec - 20 marek 1972 Wilhelm Pieck
Monety Niemiec - 20 marek 1973 Otto Grotewohl
Monety Niemiec - 20 marek 1979 30 Lat NRD
Monety Niemiec - 20 marek 1983 Karol Marks
Monety Niemiec - 20 marek 1990 Brama Brandenburska
aktualizacja: 28 V 2013

coins catalogue :: katalog monet :: münzkatalog :: catalogue de monnaies :: catálogo de monedas :: catalogo monete :: каталог монет :: κέρματα κατάλογος :: COINZ.eu

© 2010-2021 :: Adam Kubicki :: COINZ.eu :: Wszystkie prawa zastrzeżone.