(Pl)

1 funt WIELKA BRYTANIA (2008-2015) rewers brytyjski

1 funt 2008-2015 - monety Wielkiej Brytanii
1 funt 2008-2015 - układ awersu do rewersu
średnica: waga: grubość: stop:
22.5 mm 9.5 g 3.15 mm Cu700Zn245Ni55
awers:
w centrum monety popiersie królowej Elżbiety II w Tiarze Dziewcząt Wielkiej Brytanii i Irlandii w prawo; w otoku: ELISABETH • II • D • G REG • F • D • oraz rok wybicia (Elżbieta II - DEI GRATIA REGINA FIDEI DEFENSOR - po łacinie z Bożej łaski królowa, Obrońca Wiary)
rewers:
w centrum monety brytyjska czteropolowa tarcza herbowa; w lewym otoku nominał: ONE, w prawym: POUND (jeden funt)
rant:
ząbkowany z wklęsłym napisem: DECUS ET TUTAMEN (po łacinie Ozdoba i Ochrona - słowa z Eneidy Wergiliusza - księga V, wiersz 262)
data emisji:
2 IV 2008
data wycofania z obiegu:
w obiegu
projekt:
Ian Rank-Broadley (inicjały IRB poniżej szyi królowej na awersie), Matthew Dent
mennica:
Znak Królewskiej Mennicy w Llantrisant The Royal Mint (Mennica Królewska), Llantrisant (znak mennicy przed DECUS na rancie monety)
nakład:
2008 43 827 300 + 57 126 w zestawach rocznikowych
2009 27 625 600 + 106 332 w zestawach rocznikowych
2010 57 120 000 + 69 189 w zestawach rocznikowych
2011 25 415 000 + ??? w zestawach rocznikowych
2012 35 700 030 + ??? w zestawach rocznikowych
2013 13 090 500 + ??? w zestawach rocznikowych
2014 79 305 200 + ??? w zestawach rocznikowych
2015 ??? + ??? w zestawach rocznikowych
ciekawostki:
W sierpniu 2005 r. Mennica Królewska ogłosiła otwarty konkurs na projekt nowych rewersów pensowych monet brytyjskich. Jedno- i dwufuntówki nie były przeznaczone do zmiany. Do końca konkursu, 14 listopada tego roku, nadesłano ponad 4,000 prac. Spośród nich Komisja Doradcza Mennicy Królewskiej wybrała projekt Matthew Denta, który zaproponował żeby rysunki sześciu najniższych nominałów ułożonych blisko siebie tworzyły tarczę herbową Wielkiej Brytanii, która w całej swojej okazałości byłaby pokazana na monecie jednofuntowej. Projekt po zaakceptowaniu przez królową skierowano do dalszych prac i pokazano publicznie dopiero 2 kwietnia 2008 r. podczas emisji nowych monet funta szterlinga.

rewersy projektu Matthew Denta

Inskrypcja "DECVS ET TVTAMEN" pojawiła się na rantach srebrnych koron angielskich już w 1662. Pisarz i historyk John Evelyn (1620-1706) zanotował, że 10 stycznia 1662 r. osobiście doradził królowi Karolowi II Stuartowi sposób na obcinanie monet przez ludność w celu kradzieży kruszca. Zaproponował, żeby na rancie umieścić słowa uniemożliwiające obcinanie i naturalne wydały mu się łacińskie słowa "ozdoba" (monety) i "ochrona" (przed obcinaniem), które pożyczył od francuskiego kardynała de Richelieu. Okazało się, że sam kardynał pożyczył zwrot od Wegiliusza, który w Eneidzie określił tymi słowami zbroję.

Dzisiejszy mały herb Wielkiej Brytanii jest rezultatem 9 wieków historii korony brytyjskiej odkąd Ryszard Lwie Serce naniósł na swoją tarczę trzy lwy oznaczające jego posiadłości w Anglii, Normandii i Akwitanii. Czteropolowa tarcza herbowa z dwoma polami angielskimi, szkockim i irlandzkim osiągnęła swój kształ w 1837 r. po wstąpieniu na tron królowej Wiktorii. Wśród pól tarczy nie ma pola Walii, gdyż Walia od 1535 r. aż do 1998 r. była integralną częścią Anglii.
aktualizacja: 1 I 2015

coins catalogue :: katalog monet :: münzkatalog :: catalogue de monnaies :: catálogo de monedas :: catalogo monete :: каталог монет :: κέρματα κατάλογος :: COINZ.eu

© 2010-2021 :: Adam Kubicki :: COINZ.eu :: Wszystkie prawa zastrzeżone.