(Pl)

2 funty WIELKA BRYTANIA (2011) Biblia Króla Jakuba

2 funty 2011 Biblia Króla Jakuba - monety Wielkiej Brytanii
2 funty 2011 Biblia Króla Jakuba - układ awersu do rewersu
średnica: waga: grubość: stop:
28.4 mm 12.0 g 2.5 mm Cu76Zn20Ni4/Cu75Ni25
awers:
w centrum monety w pierścieniu perełek popiersie królowej Elżbiety II w Tiarze Dziewcząt Wielkiej Brytanii i Irlandii w prawo; w górnym otoku: • ELISABETH • II • D • G • REG • FID • DEF • (DEI GRATIA REGINA FIDEI DEFENSOR - po łacinie z Bożej łaski królowa, Obrońca Wiary); w dolnym otoku nominał: TWO POUNDS (dwa funty); perełki wzdłuż krawędzi rantu
rewers:
po lewej stronie monety ruchome czcionki prasy drukarskiej ułożone w napis odbity po prawej stronie wklęsłymi literami w czterech wierszach: IN THE / BEGINNING / WAS THE / WORD (na początku było słowo - pierwsze słowa Ewangelii Św. Jana); w górnym otoku: KING JAMES BIBLE (Biblia Króla Jakuba); w dolnym otoku daty roczne: 1611-2011
rant:
ząbkowany z wklęsłym napisem: • THE AUTHORISED VERSION (Wersja Autoryzowana - druga powszechna nazwa Biblii Króla Jakuba)
data emisji:
???  brak danych
data wycofania z obiegu:
w obiegu
projekt:
Ian Rank-Broadley (inicjały IRB poniżej szyi królowej na awersie), Paul Stafford, Benjamin Right
mennica:
The Royal Mint (Mennica Królewska), Llantrisant
nakład:
2011 975 000 + ??? w zestawach rocznikowych
ciekawostki:
Moneta okolicznościowa o nominale 2 funty z 2011 r. upamiętnia 400. rocznicę wydania Biblii Króla Jakuba. W roku 1604 Król Jakub I zamówił trzecie z kolei tłumaczenie biblii dla potrzeb Kościoła Anglikańskiego uznając wcześniejsze za niedoskonałe. Nad tłumaczeniem oryginalnych tekstów z greki, łaciny, herbajskiego i aramejskiego pracowało 47 uczonych w piśmie i po 7 latach osiągnęli niedościgniony wzór biblii anglikańskiej, który po niewielkich poprawkach gramatycznych obowiązywał aż do XX w. Biblia Króla Jakuba nazywana ówcześnie Wesją Autoryzowaną, aby odróżnić ją od dotychczas obowiązującej Biblii Biskupów została wydrukowana w drukarni Roberta Bakera w 1611 r. używając wczesnej prasy drukarskiej z ruchomą czcionką. Biblia Króla Jakuba jest zatem nie tylko skarbem brytyjskiej literatury, ale również symbolem postępu technicznego.

Fragment Ewangelii Św. Jana z oryginalnej Biblii Króla Jakuba z 1611 r.

Biblia Króla Jakuba z 1611 r.
aktualizacja: 1 I 2015

coins catalogue :: katalog monet :: münzkatalog :: catalogue de monnaies :: catálogo de monedas :: catalogo monete :: каталог монет :: κέρματα κατάλογος :: COINZ.eu

© 2010-2021 :: Adam Kubicki :: COINZ.eu :: Wszystkie prawa zastrzeżone.