(Pl)

2 funty WIELKA BRYTANIA (2014) I Wojna Światowa

2 funty 2014 I Wojna Światowa - monety Wielkiej Brytanii
2 funty 2014 I Wojna Światowa - układ awersu do rewersu
średnica: waga: grubość: stop:
28.4 mm 12.0 g 2.5 mm Cu76Zn20Ni4/Cu75Ni25
awers:
w centrum monety w pierścieniu perełek popiersie królowej Elżbiety II w Tiarze Dziewcząt Wielkiej Brytanii i Irlandii w prawo; w górnym otoku: • ELISABETH • II • D • G • REG • FID • DEF • (DEI GRATIA REGINA FIDEI DEFENSOR - po łacinie z Bożej łaski królowa, Obrońca Wiary); w dolnym otoku nominał: TWO POUNDS (dwa funty); perełki wzdłuż krawędzi rantu
rewers:
w centrum monety Lord Kitchener wskazujący palcem en face na plakacie Alfreda Leetego z podpisem w dwóch wierszach: "YOUR COUNTRY NEEDS / YOU" (Twój kraj potrzebuje Ciebie); w górnym otoku: THE FIRST WORLD WAR 1914-1918 (pierwsza wojna światowa 1914-1918); w dolnym otoku rok wybicia: 2014
rant:
ząbkowany z wklęsłym napisem: • THE LAMPS ARE GOING OUT ALL OVER EUROPE (lampy gasną w całej Europie - fragment wspomnień Ministra Spraw Zagranicznych Sira Edwarda Greya z ostatniego wieczoru przed wstąpieniem Wielkiej Brytanii do wojny)
data emisji:
???  brak danych
data wycofania z obiegu:
w obiegu
projekt:
Ian Rank-Broadley (inicjały IRB poniżej szyi królowej na awersie), John Bergdahl (inicjały JB poniżej łokcia Lorda Kitchenera na rewersie)
mennica:
The Royal Mint (Mennica Królewska), Llantrisant
nakład:
2014 5 720 000 + ??? w zestawach rocznikowych
ciekawostki:
Moneta okolicznościowa o nominale 2 funty z 2014 r. upamiętnia 100. rocznicę wybuchu I Wojny Światowej zwanej początkowo Wielką Wojną. Gdy Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii 28. lipca 1914 skomplikowany układ sojuszy wojskowych doprowadził do kolejnych wypowiedzeń wojen i w ciągu tygodnia cała Europa była w stanie wojny wraz z koloniami europejskimi na całym świecie. Wielka Brytania przystąpiła do wojny przeciwko Cesarstwu Niemieckiemu 4. sierpnia 1914 r. w reakcji na atak Niemców na Belgię. 12. sierpnia wywołała wojnę również Austro-Węgrom. Lord Herbert Kitchener (1850-1916) został Ministrem Wojny i natychmiast rozpoczął werbunek do wojska brytyjskiego aby powiększyć armię. Ponad 200 wzorów patriotycznych plakatów werbunkowych pojawiło się na ulicach i w prasie, z których najbardziej zapisał się w pamięci ten opublikowany przez "London Opinion" przedstawiający Lorda Kitchenera, który niejako własnoręcznie zapraszał rekrutów. Do września 1914 r. prawie pół miliona brytyjskich ochotników zapisało się do armii, a do końca 1915 r. aż 2 i pół miliona. 660 000 brytyjskich żołnierzy zginęło przed końcem Wielkiej Wojny 11. listopada 1918 r. lub zmarło później w wyniku ran.

Plakaty werbunkowe z Lordem Kitchenerem projektu Alfreda Leete'go (1882-1933).

Plakaty z Lordem Kitchenerem Alfreda Leete'go
aktualizacja: 1 I 2015

coins catalogue :: katalog monet :: münzkatalog :: catalogue de monnaies :: catálogo de monedas :: catalogo monete :: каталог монет :: κέρματα κατάλογος :: COINZ.eu

© 2010-2021 :: Adam Kubicki :: COINZ.eu :: Wszystkie prawa zastrzeżone.