(Pl)

WĘGRY (1949-1989) - forint węgierski [HUF]

1 forint = 100 fillerów

20 sierpnia 1949 roku II Republika Węgierska przestała istnieć, a w jej miejsce powołano Węgierską Republikę Ludową (Magyar Népköztársaság). Początkowo w nowym herbie państwa poza obowiązkową w socjaliźmie czerwoną gwiazdą umieszczono młot skrzyżowany z kłosem zboża, ale rysunek ten zmieniono w 1957 r. na tarczę w barwach narodowych. Forint węgierski [HUF] ze względu na ręczne sterowanie i ograniczoną wymienialność wydawał się stabilną walutą, ale w latach 70. okazało się, że krajowa produkcja nie zaspokaja wewnętrznego popytu i coraz więcej środków przeznaczano na import towarów. Inflacja zaczęła wypierać najmniejsze nominały z obiegu, ale ich produkcji nie zaniechano aż do upadku komunizmu na Węgrzech. W latach 1981 i 1983 Węgry uczestniczyły w akcji propagowania produkcji żywności zorganizowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (ang. Food and Agriculture Organisation - FAO). Emisje te były niewielkie i przeznaczone na sprzedaż jako część międzynarodowych folderów okolicznościowych nie trafiły do obiegu na Węgrzech.

aktualizacja: 1 V 2014

coins catalogue :: katalog monet :: münzkatalog :: catalogue de monnaies :: catálogo de monedas :: catalogo monete :: каталог монет :: κέρματα κατάλογος :: COINZ.eu

© 2010-2021 :: Adam Kubicki :: COINZ.eu :: Wszystkie prawa zastrzeżone.