(Pl)

IRLANDIA (1939-1969) - funt irlandzki [IEP]

1 funt = 20 szylingów = 240 pensów

29 grudnia 1937 roku Irlandczycy wprowadzają w życie konstytucję, która przekształca Wolne Państwo Irlandzkie w niepodległą i niezależną od Wielkiej Brytanii - Republikę Irlandii. Fakt ten powoduje zmianę napisów na monetach funta irlandzkiego [IEP]. Odtąd na wszystkich nominałach irlandzkich widnieje słowo Éire (Irlandia), ale irlandzki system monetarny pozostał oparty na systemie dwunastkowym (tabela poniżej) jak w Wielkiej Brytanii. Dopiero w lutym 1971 wprowadzono do obiegu monety oparte na systemie dziesiętnym (1 funt = 100 pensów). Monety z obu systemów funkcjonowały równocześnie zaledwie przez kilka dni z wyjątkiem monet o nominałach 1 szyling i 1 floren, które używane były do połowy lat 90 ubiegłego wieku. Ich wartość, waga i motyw odpowiadały odpowiednio 5 i 10 nowym pensom irlandzkim.

Monety Irlandii w systemie dwunastkowym przed decymalizacją (obowiązujący w latach 1938-1971):

1 farthing (irl. feoirling) 1/4d 1/48 szylinga 1/960 funta
1/2 pensa (irl. leat pingin) 1/2d 1/24 szylinga 1/480 funta
1 pens (irl. pingin) 1d 1/12 szylinga 1/240 funta
3 pensy (irl. leat reul) 3d 1/4 szylinga 1/80 funta
6 pensów (irl. reul) 6d 1/2 szylinga 1/40 funta
1 szyling (irl. scilling) 1s 12 pensów 1/20 funta
1 floren (irl. flóirín) 2s 2 szylingi 1/10 funta
1/2 korony (irl. leat coróin) 2s6d 2 szylingi i 6 pensów 1/8 funta
10 szylingów (irl. deich scilling) 10s 10 szylingów 1/2 funta

aktualizacja: 1 X 2012

coins catalogue :: katalog monet :: münzkatalog :: catalogue de monnaies :: catálogo de monedas :: catalogo monete :: каталог монет :: κέρματα κατάλογος :: COINZ.eu

© 2010-2021 :: Adam Kubicki :: COINZ.eu :: Wszystkie prawa zastrzeżone.