(Lt) (En) (Pl)

LITWA (1993-2015) - lit litewski [LTL]

1 lit = 100 centów

Dziesięć dni przed ogłoszeniem niepodległości Litwy od Związku Sowieckiego, 1 marca 1990 roku, reaktywowano Bank Litwy. Pierwszym zadaniem banku było wycofanie sowieckiego rubla [SUR] i wprowadzenie waluty używanej już w okresie międzywojennym - lita. Najpierw wprowadzono pieniądz przejściowy - talony [LTT], którym zastąpiono ruble po nominale. Jednocześnie ogłoszono konkurs na wygląd monet i banknotów właściwej waluty litewskiej. Lit [LTL] został wprowadzony do obiegu decyzją z 14 czerwca 1993 r., a parytet wymiany ustalono na 1 talon = 1 cent. Talony były niezwykle łatwe do sfałszowania i z powodu braku kontroli źródła pochodzenia talonów, ogromne ilości fałszywego pieniądza zostały zalegalizowane. Lit natomiast miał pełne pokrycie w złocie, które Litwa przechowywała przez cały okres okupacji w bankach zachodniej Europy (razem blisko 10 ton). Poziom lita związano z dolarem amerykańskim [USD] wg kursu 4.5 LTL za 1 USD. 2 lutego 2002 lit został związany z euro [EUR] w stosunku 3,4528 LTL za 1 EUR i po prawie 13 latach ostatecznie zastąpiony przez euro w tym samym stosunku.

aktualizacja: 1 I 2015

coins catalogue :: katalog monet :: münzkatalog :: catalogue de monnaies :: catálogo de monedas :: catalogo monete :: каталог монет :: κέρματα κατάλογος :: COINZ.eu

© 2010-2021 :: Adam Kubicki :: COINZ.eu :: Wszystkie prawa zastrzeżone.