(Pl)

RUMUNIA Republika Ludowa (1952-1965) - lej rumuński [ROL]

1 lej = 100 bani

Jedyną receptą władz komunistycznych na pogarszającą się sytuację finansową Rumunii była kolejna reforma monetarna, którą ponownie opracowywano w tajemnicy. 28 stycznia 1952 r. do obiegu wprowadzono banknoty i monety nowego leja rumuńskiego [ROL] wyprodukowane w Związku Sowieckim. Stare leje wymieniono według skomplikowanego przelicznika uwzględniającego rodzaj wymienionego pieniądza (różny dla np. gotówki, środków zgromadzonych na koncie bankowym, czy długów), ilość tego pieniądza oraz podmiot wymieniający pieniądz (różne przeliczniki dla osób prywatnych, firm prywatnych i państwowych). Nowego leja [ROL] otrzymywano zatem za sumę w przedziale 20-400 starych lei [ROK], a parytet złota ustalono na 79.346 mg. 1 lutego 1954 parytet podniesiono propagandowo do 148.112 mg za jednego leja, ale waluta rumuńska już dawno była sterowana centralnie. Sztuczne podniesienie wartości leja nie wpłynęło w żaden sposób na krajowe pensje i ceny. Półtora roku wcześniej, w konstytucji z 24 września 1952 dodano do herbu, a tym samym do flagi Rumunii czerwoną pięcioramienną gwiazdę w najwyższym punkcie herbu na wzór gwiazdy w herbie Związku Sowieckiego. Gwiazda uzupełniła herb na monetach rumuńskich począwszy od rocznika 1953. Również w tym roku Rada Ministrów na wniosek Akademii Rumuńskiej Republiki Ludowej wprowadziła kilka zmian w oficjalnej ortografii języka rumuńskiego, z których najpoważniejszą było usunięcie litery Ââ z alfabetu. Nazwa państwa została zatem skorygowana z Republica Populară Română na Republica Populară Romînă. Zmianę uwzględniono na monetach wybitych z rokiem 1955. Usunięcie tradycyjnej litery Ââ z alfabetu wzbudziło w Rumunii krytyczną dyskusję, która doprowadziła do powrotu litery na swoje miejsce, a w roku 1963 również na monety leja ROL.

aktualizacja: 11 XI 2012

coins catalogue :: katalog monet :: münzkatalog :: catalogue de monnaies :: catálogo de monedas :: catalogo monete :: каталог монет :: κέρματα κατάλογος :: COINZ.eu

© 2010-2021 :: Adam Kubicki :: COINZ.eu :: Wszystkie prawa zastrzeżone.