(En) (Pl)

SAARA (1947-1959) - frank Saary (francuski) [FRG]

1 frank = 100 centymów

Tuż po II wojnie światowej Kraj Saary był częścią francuskiej strefy okupacyjnej a w obiegu funkcjonowały marki niemieckie [DER]. Po oficjalnym oderwaniu Saary od Niemiec 16 czerwca 1947 r. francuski rząd wyemitował marki Saary [SAM] związane z frankiem francuskim [FRG] w stosunku 1 SAM = 20 FRG. Był to typowy papierowy pieniądz przejściowy, który miał na celu usunięcie z obiegu marek niemieckich i wprowadzenie jedności monetarnej z Francją. Pięć miesięcy później, 20 listopada wprowadzono w Saarze franka francuskiego [FRG] i w ciągu dwóch kolejnych miesięcy wymieniono wszystkie marki Saary [SAM] na banknoty i monety francuskie. Najprawdopodobniej ludność nie utożsamiała się z nową walutą, więc rząd francuski postanowił wyemitować również monety z herbem Saary na awersach i niemieckimi inskrypcjami na rewersach. Były one równe wielkością i stopem odpowiednim monetom franka francuskiego [FRG]. Monety te weszły do obiegu w latach 1954-55 i funkcjonowały na równi z frankiem francuskim, jednak nie były uznawane we Francji. Niedługo później, 1 stycznia 1957 roku Kraj Saary stał się częścią Republiki Federalnej Niemiec. Dnia 6 lipca 1959 przeprowadzono również zjednoczenie ekonomiczne i frank został zastąpiony marką niemiecką [DEM] w stosunku 117.55 franków FRG za jedną markę DEM.

aktualizacja: 21 XI 2013

coins catalogue :: katalog monet :: münzkatalog :: catalogue de monnaies :: catálogo de monedas :: catalogo monete :: каталог монет :: κέρματα κατάλογος :: COINZ.eu

© 2010-2021 :: Adam Kubicki :: COINZ.eu :: Wszystkie prawa zastrzeżone.