(En) (Pl)

BIAŁORUŚ

stolica: Mińsk
ustrój polityczny: republika
ludność: 9.5 mln (2015)
powierzchnia: 207 595 km2
języki urzędowe: białoruski, rosyjski
Flaga Białorusi
Herb Białorusi

Białą Rusią określało się zwyczajowo powstałe w X w. między Bugiem a Dnieprem księstwa ruskie, wśród których Księstwo Połockie było samodzielne z przerwami do końca XIV w. Księstwa te stanowiły większość Wielkiego Księtwa Litewskiego, od XVI w. były częścią Rzeczpospolitej Obojga Narodów, a od XVIII w. Imperium Rosyjskiego. W Imperium zakazano używania języka ruskiego, który jednak rozkwitł po 100 latach wraz z rozpowszechnianiem się idei państwa białoruskiego. Pod koniec I wojny światowej Białoruś ogłosiła po raz pierwszy niepodległość na terenach zajętych przez wojska niemieckie jednak żadne państwo jej nie uznało. Kilka miesięcy później ziemie te przejął Związek Sowiecki i ustanowił swoją republikę związkową. Ostateczną granicę Białoruskiej SRR ustalono w 1945 r. i to ten twór ogłosił niepodległość 27. lipca 1990 r. Białoruś po kilku latach powróciła jednak do ścisłych związków z Rosją, początkowo w ramach WNP a dziś w ramach Związku Białorusi i Rosji, konfederacji dążącej do unii gospodarczej i walutowej.

Mapa Białorusi
aktualizacja: 11 III 2017

coins catalogue :: katalog monet :: münzkatalog :: catalogue de monnaies :: catálogo de monedas :: catalogo monete :: каталог монет :: κέρματα κατάλογος :: COINZ.eu

© 2010-2023 :: Adam Kubicki :: COINZ.eu :: Wszystkie prawa zastrzeżone.