(En) (Pl)

2 euro ESTONIA (2012) 10 Lat Euro w Obiegu

2 euro 2012 - 10 Lat Euro w Obiegu - monety Estonii
2 euro 2012 - 10 Lat Euro w Obiegu - układ awersu do rewersu
średnica: waga: grubość: stop:
25.75 mm 8.5 g 2.22 mm Cu75Ni25/Cu75Zn20Ni5
awers:
w środku monety wpisany w glob wklęsły symbol waluty euro ; wokół globu szereg uproszczonych piktogramów symbolizujących społeczeństwo i przemysł; w górnym otoku: EESTI (Estonia); w dolnym otoku daty: 2002 2012; wzdłuż rantu dwanaście pięcioramiennych gwiazd - symbol Unii Europejskiej
rewers:
po lewej od centrum monety nominał 2, po prawej: EURO; w tle napisu mapa Europy; w tle mapy pionowo sześć równoległych linii zakończonych z obu stron pięcioramiennymi gwiazdami (rewers jest wspólny dla wszystkich monet euro)
rant:
ząbkowany z wklęsłym napisem: rant 2 euro (dwukrotnie powtórzone ● Estonia)
data emisji:
2 I 2012
data wycofania z obiegu:
w obiegu
projekt:
Helmut Andexlinger (wklęsłe inicjały A.H. na powierzchni globu nad datą 2002 na awersie), Luc Luycx (inicjały LL poniżej litery 'O' w EURO na rewersie)
mennica:
Suomen Rahapaja Oy (Mennica Fińska), Vantaa, Finlandia
nakład:
2012 2 000 000
ciekawostki:
1 stycznia 1999 roku euro [EUR] stało się prawnym (choć wirtualnym) środkiem płatniczym w 11 krajach UE. Pierwsze monety zostały wybite tego samego roku, ale pieniądze euro fizycznie weszły do obiegu dopiero 1 stycznia 2002 roku. W konkursie na projekt awersu monety upamiętniającej dziesięciolecie tego wydarzenia zwyciężyła propozycja Helmuta Andexlingera z Mennicy Austriackiej. Wszystkie kraje strefy euro wyemitowały monetę z tym samym motywem na awersie. Poznajmy przegranych finalistów głosowania na najlepszy projekt.

projekty monety 2 euro 2012
aktualizacja: 3 VIII 2013

coins catalogue :: katalog monet :: münzkatalog :: catalogue de monnaies :: catálogo de monedas :: catalogo monete :: каталог монет :: κέρματα κατάλογος :: COINZ.eu

© 2010-2024 :: Adam Kubicki :: COINZ.eu :: Wszystkie prawa zastrzeżone.