(En) (Pl)

2 euro UNIA EUROPEJSKA

2 euro - strona wspólna - monety UE
flaga UE
średnica: waga: grubość: stop:
25.75 mm 8.5 g 2.22 mm Cu75Ni25/Cu75Zn20Ni5
strona narodowa:
odmienna dla każdego kraju strefy euro
strona wspólna do 2007:
po lewej od centrum monety nominał: 2, po prawej: EURO; w tle napisu uproszczona mapa Europy z konturami państw - członków Unii Europejskiej w roku 1999; w tle mapy pionowo sześć równoległych linii zakończonych z obu stron pięcioramiennymi gwiazdami
strona wspólna od 2007:
po lewej od centrum monety nominał: 2, po prawej: EURO; w tle napisu mapa Europy; w tle mapy pionowo sześć równoległych linii zakończonych z obu stron pięcioramiennymi gwiazdami
rant:
ząbkowany z wklęsłym napisem odmiennym dla różnych krajów strefy euro
Austria Rant austriackich monet 2 euro
Belgia Rant belgijskich monet 2 euro
Cypr Rant cypryjskich monet 2 euro
Estonia Rant estońskich monet 2 euro
Finlandia Rant fińskich monet 2 euro standardowy
Finlandia Rant fińskich monet 2 euro okoliczn. (60 Lat ONZ 2005)
Finlandia Rant fińskich monet 2 euro okoliczn. (Traktaty Rzymskie 2007)
Finlandia Rant fińskich monet 2 euro okoliczn. (10 Lat EMU 2009)
Francja Rant francuskich monet 2 euro
Grecja Rant greckich monet 2 euro
Hiszpania Rant hiszpańskich monet 2 euro
Holandia Rant holenderskich monet 2 euro
Irlandia Rant irlandzkich monet 2 euro
Luksemburg Rant luksemburskich monet 2 euro
Litwa Rant litewskich monet 2 euro
Łotwa Rant łotewskich monet 2 euro
Malta Rant maltańskich monet 2 euro
Monako Rant monakijskich monet 2 euro
Niemcy Rant niemieckich monet 2 euro
Portugalia Rant portugalskich monet 2 euro
San Marino Rant monet 2 euro San Marino
Słowacja Rant słowackich monet 2 euro
Słowenia Rant słoweńskich monet 2 euro
Watykan Rant watykańskich monet 2 euro
Włochy Rant włoskich monet 2 euro
data emisji:
1 I 2002 (produkcję monet rozpoczęto już w 1999 roku)
data wycofania z obiegu:
w obiegu
projekt:
LL - inicjały projektanta monet euro Luca Luycxa Luc Luycx (inicjały LL poniżej litery O w EURO na rewersie)
nakład całkowity:
5 214 000 000 (XI 2014)
ciekawostki:
7 czerwca 2005 zadecydowano o zmianie projektu strony wspólnej monet euro. Monety 10, 20 i 50 centów oraz 1 i 2 euro wyemitowane po 1 stycznia 2007 roku przedstawiają mapę Europy bez podziału na poszczególne państwa Wspólnoty. Monety z Włoch (w tym także z San Marino i Watykanu) oraz z Austrii i Portugalii przedstawiają nowszy motyw dopiero od 2008 r. Decyzją Europejskiego Banku Centralnego rewers każdej z monet strefy euro wybitej po 1 stycznia 2009 musi ukazywać nowszy wariant.
aktualizacja: 18 I 2014

coins catalogue :: katalog monet :: münzkatalog :: catalogue de monnaies :: catálogo de monedas :: catalogo monete :: каталог монет :: κέρματα κατάλογος :: COINZ.eu

© 2010-2022 :: Adam Kubicki :: COINZ.eu :: Wszystkie prawa zastrzeżone.