(Pl)

ŁOTWA

stolica: Ryga
ustrój polityczny: republika
ludność: 2.2 mln (2011)
powierzchnia: 64 589 km2
język urzędowy: łotewski
Flaga Łotwy
Herb Łotwy

Plemiona bałtyckie zamieszkujące dzisiejsze terytorium Łotwy od XII w były nawracane mieczem na chrześcijaństwo przez zakony niemieckie. Język łotewski przetrwał germanizację oraz następnie rządy litewskie, szwedzkie oraz rosyjskie w całkiem zwartej jednostce terytorialnej zwaną Inflantami, a później Księstwem Kurlandii i Semigalii. Dopiero 18 listopada 1918 roku Łotwa ogłosiła po raz pierwszy niepodległość a język łotewski uznano językiem oficjalnym. W roku 1940 na podstawie paktu z Rzeszą Niemiecką o strefach wpływów Związek Sowiecki nielegalnie włączył Łotwę do ZSRR. Okupacja sowiecka trwała ponad 50 lat. 21 sierpnia 1991 Łotwa wystąpiła z ZSRR i odzyskała niepodległość. Tego samego roku Łotwa wstąpiła do ONZ a w 2004 do NATO i Unii Europejskiej. W roku 2014 Łotwa przyjęła walutę euro.

Mapa Łotwy
aktualizacja: 18 I 2014

coins catalogue :: katalog monet :: münzkatalog :: catalogue de monnaies :: catálogo de monedas :: catalogo monete :: каталог монет :: κέρματα κατάλογος :: COINZ.eu

© 2010-2023 :: Adam Kubicki :: COINZ.eu :: Wszystkie prawa zastrzeżone.