(Pl)

MOŁDAWIA

stolica: Kiszyniów
ustrój polityczny: republika
ludność: 4.3 mln (2008)
powierzchnia: 33 843 km2
język urzędowy: mołdawski (rumuński)
Flaga Mołdawii
Herb Mołdawii

Dzisiejsza Mołdawia zajmuje niemal w całości historyczną krainę zwaną Besarabią. W tym regionie w roku 1359 wojewoda węgierski Bogdan I zbuntował się przeciwko władzy węgierskiej i założył Hospodarstwo Mołdawskie. To państwo utrzymywało względną niezależność składając hołd lenny Polsce lub Węgrom w zależności od układu sił w regionie. Pod koniec XV w. Mołdawia osiągnęła największy zasięg terytorialny pod berłem króla Stefana III Wielkiego. Od tego momentu Mołdawia wpadała coraz bardziej w ręce Turcji. W XVIII w. w obliczu osłabienia Imperium Osmańskiego po Mołdawię sięgnęły Austria i Rosja. Ta ostatnia uzyskała Besarabię ostatecznie w 1812 r. Ze względu na wspólną kulturę i język rumuński, mieszkańcy Mołdawii ciążyli ku sąsiedniej Wołoszczyźnie, z którą stworzyli Królestwo Rumunii w 1881 r. Związek Sowiecki 60 lat później odebrał Mołdawię Rumunii i ustanowił Mołdawską Republikę Radziecką. Ten właśnie twór administracyjny ogłosił niepodległość 27 sierpnia 1991 r. Rosyjskojęzyczna część kraju (Naddniestrze) ogłosiła niepodległość nie uznając rządu w Kiszyniowie. Żadne państwo świata nie uznało rozpadu Mołdawii.

Mapa Mołdawii
aktualizacja: 10 III 2013

coins catalogue :: katalog monet :: münzkatalog :: catalogue de monnaies :: catálogo de monedas :: catalogo monete :: каталог монет :: κέρματα κατάλογος :: COINZ.eu

© 2010-2023 :: Adam Kubicki :: COINZ.eu :: Wszystkie prawa zastrzeżone.