(En) (Pl)

POLSKA (III Rzeczpospolita) (1990-1995) - złoty polski [PLZ]

1 złoty = 100 groszy

Decyzją sejmu w dniu 31 grudnia 1989 oficjalna nazwa państwa polskiego została zmieniona z "Polska Rzeczpospolita Ludowa" na "Rzeczpospolita Polska", a orzeł w godle Polski odzyskał koronę usuniętą przez komunistów tuż po II wojnie światowej. Był to efekt reform ustrojowych po upadku komunizmu w Polsce. Drugim ważnym efektem zmian była reforma finansowa Leszka Balcerowicza z 1990 roku, która zapoczątkowana w 1990 miała wprowadzić gospodarkę rynkową w Polsce. Wskutek tej reformy inflacja została zbita z 640% w roku 1989 do 60% w 1990 i jeszcze niższej w kolejnych latach, co stopniowo doprowadziło do uzdrowienia finansów państwa. Monety PLZ wybite w tym okresie przemian miały niewielką funkcję w obiegu ze względu na wszechobecne używanie banknotów o tych samych nominałach.

aktualizacja: 19 I 2013

coins catalogue :: katalog monet :: münzkatalog :: catalogue de monnaies :: catálogo de monedas :: catalogo monete :: каталог монет :: κέρματα κατάλογος :: COINZ.eu

© 2010-2024 :: Adam Kubicki :: COINZ.eu :: Wszystkie prawa zastrzeżone.