(En) (Pl)

POLSKA Rzeczpospolita Ludowa (1945-1990) - złoty polski [PLZ]

1 złoty = 100 groszy

Dnia 22 lipca 1944 r., gdy tylko wojska sowieckie osiągnęły polskie ziemie wypychając Niemców na zachód, sowiecki dyktator Józef Stalin stworzył polski rząd nazwany Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego - PKWN. To były władze czysto marionetkowe, które zostały uznane tylko przez Związek Sowiecki, ponieważ legalne władze Polski wciąż urzędowały w Londynie. Już pięć dni później PKWN podpisał w Moskwie traktat graniczny, w którym Polska zaakceptowała granicę uzgodnioną między Niemcami i Sowietami w 1939 r. tuż zanim oba kraje zaatakowały Polskę. Granica ta dzieliła ówczesną Polskę na pół i w 1944 Związek Sowiecki wspaniałomyślnie oddawał Polsce połowę niemiecką. Dnia 24 sierpnia PKWN powołał bank centralny, który był odpowiedzialny za wprowadzenie polskiej waluty, którą nazwano polskim złotym [PLO] i związano z sowieckim rublem [SUG] w stosunku 1:1. Tylko banknoty weszły do obiegu. Sześć lat później, 30 października 1950 r. Polska wprowadziła reformę finansową, żeby zrównać system monetarny z nowym sowieckim rublem [SUN]. Nową jednostkę monetarną [PLZ] oparto na złocie w stosunku 222 miligramy złota za 1 PLZ, jednak posiadanie złota w formie monet lub sztabek było zabronione, zupełnie jak posiadanie obcych walut. Pensje i ceny zostały wymienione w stosunku 3 PLN za 100 PLO, ale oszczędności domowe i te w bankach wymieniono w stosunku 1 PLZ za 100 PLO. W ten sposób Polacy zostali pozbawieni dwóch trzecich swojego kapitału. Co więcej, wymiana pieniądza trwała tylko 10 dni, a po upływie tego okresu banknoty PLO stawały się bezwartościowe. Nic dziwnego, że przygotowania do reformy były trzymane w tajemnicy.

W roku 1951 do obiegu weszły pierwsze powojenne monety. Wszystkie z datą wsteczną 1949 r. W 1952 r. oficjalną nazwę państwa zmieniono na Polska Rzeczpospolita Ludowa, co odwzorowano na awersach monet od roku 1957.

Monety Polski - 1 grosz 1949
Monety Polski - 2 grosze 1949
Monety Polski - 5 groszy 1949 brąz
Monety Polski - 5 groszy 1949 Al
Monety Polski - 5 groszy 1958-1972
Monety Polski - 10 groszy 1949 CuNi
Monety Polski - 10 groszy 1949 Al
Monety Polski - 10 groszy 1961-1985
Monety Polski - 20 groszy 1949 CuNi
Monety Polski - 20 groszy 1949 Al
Monety Polski - 20 groszy 1957-1985
Monety Polski - 50 groszy 1949 CuNi
Monety Polski - 50 groszy 1949 Al
Monety Polski - 50 groszy 1957-1985
Monety Polski - 50 groszy 1986-1987
Monety Polski - 1 złoty 1949 CuNi
Monety Polski - 1 złoty 1949 Al
Monety Polski - 1 złoty 1957-1985
Monety Polski - 1 złoty 1986-1988
Monety Polski - 1 złoty 1989-1990
Monety Polski - 2 złote 1958-1974
Monety Polski - 2 złote 1975-1978
Monety Polski - 2 złote 1978-1985
Monety Polski - 2 złote 1986-1988
Monety Polski - 2 złote 1989-1990
Monety Polski - 5 złotych 1989-1990
Monety Polski - 5 złotych 1975-1977
Monety Polski - 5 złotych 1979-1985
Monety Polski - 5 złotych 1986-1988
Monety Polski - 5 złotych 1989-1990
Monety Polski - 10 złotych 1959-1966 Tadeusz Kościuszko
Monety Polski - 10 złotych 1959-1965 Mikołaj Kopernik
Monety Polski - 10 złotych 1964 600 Lat Uniwersytetu Jagiellońskiego (wypukły)
Monety Polski - 10 złotych 1964 600 Lat Uniwersytetu Jagiellońskiego (wklęsły)
Monety Polski - 10 złotych 1965 Nike
Monety Polski - 10 złotych 1965 Kolumna Zygmunta
Monety Polski - 10 złotych 1966 Kolumna Zygmunta
Monety Polski - 10 złotych 1967 Gen. Karol Świerczewski
Monety Polski - 10 złotych 1967-1969 Mikołaj Kopernik
Monety Polski - 10 złotych 1967 Maria Skłodowska-Curie
Monety Polski - 10 złotych 1968 25 Lat Ludowego Wojska Polskiego
Monety Polski - 10 złotych 1969 25 Lat PRL
Monety Polski - 10 złotych 1969-1973 Tadeusz Kościuszko
Monety Polski - 10 złotych 1970 25 Lat na Ziemiach Odzyskanych
Monety Polski - 10 złotych 1971 FAO
Monety Polski - 10 złotych 1971 50 Rocznica III Powstania Śląskiego
Monety Polski - 10 złotych 1972 50 Lat Portu w Gdyni
Monety Polski - 10 złotych 1975-1976 Adam Mickiewicz
Monety Polski - 10 złotych 1975-1988 Bolesław Prus
Monety Polski - 10 złotych 1984-1988
Monety Polski - 10 złotych 1989-1990
Monety Polski - 20 złotych 1973-1976
Monety Polski - 20 złotych 1974-1983 Marceli Nowotko
Monety Polski - 20 złotych 1974 XXV Lat RWPG
Monety Polski - 20 złotych 1975 Międzynarodowy Rok Kobiet
Monety Polski - 20 złotych 1978 Maria Konopnicka
Monety Polski - 20 złotych 1978 Interkosmos
Monety Polski - 20 złotych 1979 Międzynarodowy Rok Dziecka
Monety Polski - 20 złotych 1980 Igrzyska XXII Olimpiady Moskwa
Monety Polski - 20 złotych 1980 50 Lat Daru Pomorza
Monety Polski - 20 złotych 1984-1988
Monety Polski - 20 złotych 1989-1990
Monety Polski - 50 złotych 1979 Mieszko I
Monety Polski - 50 złotych 1980 Bolesław Chrobry
Monety Polski - 50 złotych 1980 Kazimierz Odnowiciel
Monety Polski - 50 złotych 1981 Gen. Władysław Sikorski
Monety Polski - 50 złotych 1981 Bolesław II Śmiały
Monety Polski - 50 złotych 1981 Władyslaw I Herman
Monety Polski - 50 złotych 1981 FAO - Światowy Dzień Żywności
Monety Polski - 50 złotych 1982 Bolesław III Krzywousty
Monety Polski - 50 złotych 1983 150 Lat Teatru Wielkiego
Monety Polski - 50 złotych 1983 Jan III Sobieski
Monety Polski - 50 złotych 1983 Ignacy Łukasiewicz
Monety Polski - 100 złotych 1966 Tysiąclecie Państwa Polskiego
Monety Polski - 100 złotych 1984 Wincenty Witos
Monety Polski - 100 złotych 1984 40 Lat PRL
Monety Polski - 100 złotych 1985 Przemysław II
Monety Polski - 100 złotych 1985 Centrum Zdrowia Matki Polki
Monety Polski - 100 złotych 1986 Władysław Łokietek
Monety Polski - 100 złotych 1987 Kazimierz Wielki
Monety Polski - 100 złotych 1988 70 Rocznica Powstania Wielkopolskiego
Monety Polski - 100 złotych 1988 Jadwiga
Monety Polski - 200 złotych 1974 30 Lat PRL
Monety Polski - 200 złotych 1975 30 Rocznica Zwycięstwa Nad Faszyzmem
Monety Polski - 200 złotych 1976 Igrzyska XXI Olimpiady - Montreal
Monety Polski - 500 złotych 1989 50 Rocznica Wojny Obronnej Narodu Polskiego
Monety Polski - 500 złotych 1989 Władysław Jagiełło
Monety Polski - 1000 złotych 1982-1983 Jan Paweł II
Monety Polski - 10000 złotych 1987 Jan Paweł II
Monety Polski - 50000 złotych 1988 Józef Piłsudski
aktualizacja: 16 III 2014

coins catalogue :: katalog monet :: münzkatalog :: catalogue de monnaies :: catálogo de monedas :: catalogo monete :: каталог монет :: κέρματα κατάλογος :: COINZ.eu

© 2010-2023 :: Adam Kubicki :: COINZ.eu :: Wszystkie prawa zastrzeżone.