(Pl)

RUMUNIA

stolica: Bukareszt
ustrój polityczny: republika
ludność: 19.0 mln (2011)
powierzchnia: 238 391 km2
język urzędowy: rumuński
Flaga Rumunii
Herb Rumunii

Dzisiejsza Rumunia wyłoniła się z unii personalnej Mołdawii i Wołoszczyzny w roku 1862. Księstwa te od XVI wieku były częścią Imperium Osmańskiego, ale łączyły je już wtedy kultura i język z grupy romańskiej wykształcone wskutek mieszania się antycznych Daków i Rzymian. Zasięg języka zwanego dziś rumuńskim był jednak szerszy i koncepcja zjednoczenia ziem rumuńskojęzycznych była przewodnią polityką władców Rumunii. Księstwo Rumunii ogłosiło niepodległość w 1877 r. i stało się królestwem cztery lata później. Po I wojnie światowej do królestwa włączono ziemie wcześniej austro-węgierskie i Rumunia osiągnęła największy obszar w historii. Zaatakowana przez Związek Sowiecki w 1940 r. oddała mu ziemie północno-wschodnie i w roku 1947 w ostatecznych granicach stała się satelitą Moskwy. Monarchię zastąpiła partia komunistyczna, która rządziła krwawo aż do rewolucji z grudnia 1989 roku. Wolna Rumunia wstąpiła do NATO w 2004 r., a w 2007 do Unii Europejskiej.

Mapa Rumunii
aktualizacja: 29 X 2012

coins catalogue :: katalog monet :: münzkatalog :: catalogue de monnaies :: catálogo de monedas :: catalogo monete :: каталог монет :: κέρματα κατάλογος :: COINZ.eu

© 2010-2023 :: Adam Kubicki :: COINZ.eu :: Wszystkie prawa zastrzeżone.