(Pl)

ROSJA

stolica: Moskwa
ustrój polityczny: republika federalna
ludność: 142.9 mln (2010)
powierzchnia: 17 075 400 km2
język urzędowy: rosyjski
Flaga Rosji
Herb Rosji

Rosja zawdzięcza swoją państwowość dynastii Rurykowiczów, zapoczątkowanej przez Wikinga Ruryka, który założył Ruś Nowogrodzką pod koniec IX wieku. Jego potomkowie z większymi lub mniejszymi sukcesami utrzymywali szereg księstw między Wołgą i Dnieprem. W XIV w. na lidera regionu wyrosło Księstwo Moskiewskie, które zaczęło jednoczyć sąsiadów, aż w XVI w. stało się jedynym państwem ruskim. W 1547 r. Iwan IV Groźny koronował się na cara Wszechrusi. Epoka caratu to ekspansja terytorialna w centralnej Europie, ale przede wszystkim w północnej Azji i Ameryce. W roku 1866 Rosja osiągnęła największe terytorium w historii. Krótko potem katastrofa gospodarcza wywołała bunt przeciwko carowi, co doprowadziło do rewolucji w 1917 r. rozpoczynającej krwawe rządy komunistyczne. Niedługo później państwo zmieniło nazwę na Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich. ZSRS rozpadł się dopiero w 1991 r., gdy republiki związkowe chórem ogłosiły niepodległość. Rosja do dziś próbuje wskrzesić kontrolę nad byłymi satelitami poprzez wojny handlowe, a nawet konflikty zbrojne. Wykorzystuje swoją pozycję największego państwa świata, największego mocarstwa surowcowego oraz atomowego.

Mapa Rosji
aktualizacja: 16 IX 2012

coins catalogue :: katalog monet :: münzkatalog :: catalogue de monnaies :: catálogo de monedas :: catalogo monete :: каталог монет :: κέρματα κατάλογος :: COINZ.eu

© 2010-2023 :: Adam Kubicki :: COINZ.eu :: Wszystkie prawa zastrzeżone.