(Pl)

SERBIA (od 2003) - dinar serbski [RSD]

1 dinar = 100 para

24 stycznia 1994 do obiegu w Jugosławii wprowadzono dinara jugosłowiańskiego [YUM]. Celem reformy było zrównanie dinara z marką niemiecką [DEM] i usunięcie z obiegu marek niemieckich, które były główną walutą ludności w czasie jugosłowiańskiej wojny domowej. Dinar YUM nie wyparł jednak marki z Czarnogóry, a dodatkowo Czarnogórcy wykorzystując swoją autonomię ustanowili markę niemiecką oficjalną walutą Czarnogóry. Niedługo później, po zbrojnej interwencji NATO, w Kosowie w roku 2000 również i tam wprowadzono marki DEM jako środek płatniczy. W roku 2002 marka DEM została w tych regionach naturalnie zastąpiona przez euro [EUR]. 6 lutego 2003 Jugosławia przestała istnieć i powstało państwo Serbia i Czarnogóra. Nowy pieniądz federacji, a właściwie tylko jej serbskiej części, nazwano dinarem serbskim [RSD] jednak była to jedyna zmiana dinara jugosłowiańskiego [YUM]. Pierwsze monety serbskiego dinara pojawiły się w obiegu w lipcu 2003, natomiast monety jugosłowiańskiego dinara YUM funkcjonowały w Serbii aż do 1 stycznia 2010 roku.

aktualizacja: 21 XI 2014

coins catalogue :: katalog monet :: münzkatalog :: catalogue de monnaies :: catálogo de monedas :: catalogo monete :: каталог монет :: κέρματα κατάλογος :: COINZ.eu

© 2010-2023 :: Adam Kubicki :: COINZ.eu :: Wszystkie prawa zastrzeżone.