(Pl)

1 korona SZWECJA (2009) 200. Rocznica Utraty Finlandii

1 korona 2009 - monety Szwecji
1 korona 2009 - układ awersu do rewersu
średnica: waga: grubość: stop:
25.0 mm 7.0 g 1.88 mm Cu75Ni25
awers:
w centrum monety głowa króla Szwecji Karola XVI Gustawa w lewo; w górnym otoku: ♦ CARL XVI GUSTAF ♦ SVERIGES KONUNG ♦ (Karol XVI Gustaw ♦ król Szwecji); w dolnym otoku rok wybicia 2009
rewers:
w centrum monety w kole poziome linie symbolizujące fale morza pomiędzy Szwecją a Finlandią; w górnym otoku: DEN UNDERBARA SAGAN OM ETT LAND PÅ ANDRA SIDAN HAFVET (Cudowna baśń o kraju po drugiej stronie morza); w dolnym otoku: SVERIGE 1809 / 1 KR / 2009 FINLAND (Szwecja 1908, nominał 1 KRONE - korona, 2009 Finlandia)
rant:
ząbkowany
data emisji:
???  brak danych
data wycofania z obiegu:
w obiegu
projekt:
Ernst Nordin (inicjały EN poniżej głowy króla na awersie), Annie Winblad Jakubowski (inicjały AWI za FINLAND przy prawej krawędzi rewersu)
mennica:
Znak mennicy fińskiej dla monet szwedzkich
Rahapaja Oy (Mennica), Vantaa, Finlandia (znak menniczy S przed nominałem na rewersie, za nominałem inicjały prezesa Banku Centralnego Szwecji Ingvesa SI)
nakład:
2009 40 020 000 SI + ??? w zestawach rocznikowych
znaki mennicze:
Po roku 1945 znak mennicy szwedzkiej (Myntverket) zmieniał się trzykrotnie. Do 1973 roku była nim głowa św. Eryka - patrona Sztokholmu. Na niektórych typach monet głowa jest kształtna i ze szczegółami, a na niektórych sześć plamek i korona tworzą uproszczony obraz głowy. Po przeniesieniu mennicy do miasta Eskilstuna w 1973 r. znakiem mennicy została litera E przebita młotkiem. W roku 2002 mennicę szwedzką sprzedano mennicy fińskiej (Rahapaja Oy), a w 2008 całą produkcję przeniesiono do Finlandii. Na monetach z 2008 r. zadziwiająco szybko pojawiła się litera 'S', którą Bank Centralny Szwecji (Sveriges Riksbank) interpretuje czasami jako skrót "siedziby Banku Centralnego", a czasami jako skrót "miejsca, w którym monety wprowadza się do obiegu", co wskazuje na stolicę kraju STOCKHOLM - po szwedzku Sztokholm. Warto w tym miejscu dodać, że litera 'S' pojawia się na wielu innych monetach wyprodukowanych przez mennicę fińską, np. na wszystkich monetach Luksemburga z lat 2005-2006 oraz na monetach 2 euro dla Grecji z roku 2002. W tych przypadkach litera 'S' interpretowana jest jako skrót nazwy państwa-producenta monet SUOMI - po fińsku Finlandia.

Na monetach szwedzkich do roku 1986 pojawiają się również inicjały szefów Mennicy Szwedzkiej, a od roku 1986 tylko inicjały prezesów Banku Centralnego Szwecji. Po roku 1908 można zatem spotkać na monetach korony szwedzkiej [SEK] inicjały następujących postaci:

W - Karl August Wallroth - (w latach 1908 - 1927)
G - Alf Grabe (1927 - 1945)
TS - Torsten Swenson (1945 - 1961)
U - Benkt Ulvfot (1961 - 1986)
D - Bengt Dennis (1986 - 1993)
B - Urban Bäckström (1993 - 2002)
H - Lars Heikensten (2003 - 2005)
SI - Stefan Ingves (od 2006)
ciekawostki:
Motyw okolicznościowej monety szwedzkiej o nominale 1 korona z 2009 roku jest dość nietypowy w skali europejskiego mennictwa. Moneta upamiętnia 200-lecie podpisania traktatu w Hamina (Fredrikshamn), który oderwał od Szwecji Finlandię na rzecz Rosji. W 1808 roku wykorzystując wojnę duńsko-szwedzką o Skanię i Norwegię Rosja zaatakowała Szwecję i w ciągu roku zajęła całą Finlandię. Traktat w Hamina (Fredrikshamn) 17 września 1809 r. rozdzielił Finlandię i Szwecję po 560 latach wspólnej historii. Pomimo tego, że Finlandia stała się wówczas częścią Rosji Finowie uznają rok 1809 za ważny moment w dążeniu do niepodległości osiągniętej po raz pierwszy w 1917 r.

Nie znamy innego państwa, które upamiętnia na monecie obiegowej swoją militarną klęskę i utratę terytorium. Dodatkowego smaczku dodaje fakt, że monety tego typu zostały wyprodukowane w Finlandii, w mennicy fińskiej, która przejęła, a następnie zamknęła mennicę szwedzką. Projekt monety zatwierdzał natomiast szef Banku Centralnego Szwecji, który prywatnie jest Finem.

Cytat przedstawiony na rewersie monety: "Den underbara sagan om ett land på andra sidan hafvet" (Cudowna baśń o kraju po drugiej stronie morza) pochodzi z książki Antona Rosella z 1857 r. "Studentbesöket i Finland" (Studenckie odwiedziny w Finlandii).
aktualizacja: 8 IX 2013

coins catalogue :: katalog monet :: münzkatalog :: catalogue de monnaies :: catálogo de monedas :: catalogo monete :: каталог монет :: κέρματα κατάλογος :: COINZ.eu

© 2010-2024 :: Adam Kubicki :: COINZ.eu :: Wszystkie prawa zastrzeżone.