(En) (Pl)

CZECHOSŁOWACJA

stolica: Praga
ustrój polityczny: republika (od 1990 - federacyjna)
ludność: 15.6 mln (1991)
powierzchnia: 127 900 km2
język urzędowy: czeski, słowacki
Flaga Czechosłowacji
Herb Czechosłowacji

Czechosłowacja powstała tuż po I wojnie światowej z części terytoriów Austro-Węgier i Niemiec. Z jednej strony Czesi dążyli do odrodzenia słowiańskiego państwa, z drugiej Słowacy usiłowali uwolnić się spod węgierskiej dominacji. Oba te ruchy legły u podstaw powstania państwa czechosłowackiego. Podczas II wojny światowej Niemcy rozbili państwo na Protektorat Czech i Moraw oraz Słowację, jednak po wojnie Związek Sowiecki wymusił ponowne zjednoczenie ziem Czechów i Słowaków. W 1960 roku oficjalnie stała się ona państwem socjalistycznym, aby w 1990 przekształcić się w niepodległą republikę federacyjną, która przetrwała następne dwa lata. Państwo to rozpadło się pokojowo na Czechy i Słowację 1 stycznia 1993 roku. Od początku do końca historii Czechosłowacji jej walutą była korona czechosłowacka, którą dzielono na 100 halerzy.

Mapa Czechosłowacji
aktualizacja: 28 X 2012

coins catalogue :: katalog monet :: münzkatalog :: catalogue de monnaies :: catálogo de monedas :: catalogo monete :: каталог монет :: κέρματα κατάλογος :: COINZ.eu

© 2010-2023 :: Adam Kubicki :: COINZ.eu :: Wszystkie prawa zastrzeżone.