(Pl)

UKRAINA

stolica: Kijów
ustrój polityczny: republika
ludność: 45.5 mln (2013)
powierzchnia: 603 628 km2
język urzędowy: ukraiński
Flaga Ukrainy
Herb Ukrainy

W IX w. Rurykowicze z Nowogrodu zdobyli Kijów i stworzyli Ruś Kijowską. W 988 r. Włodzimierz I Wielki przyjął chrzest od Bizancjum i rozpowszechnił Prawosławie w tej części Europy. Wielkość państwa nie sprzyjała władzy centralnej i już w XIII w. Ruś rozpadła się. Na ziemiach dzisiejszej Ukrainy rozpoczęły się rządy Złotej Ordy, później Litwy, Polski, Moskwy, oraz Tatarów Krymskich. Ukraina była zatem prawdziwym pograniczem, z którego w XVI w. wyłonili się bezpaństwowi najemnicy - Kozacy zaporoscy. W XVIII w. Imperium Rosyjskie rozpoczęło rusyfikację Kozaków jednak ruch nacjonalistyczny przetrwał i w 1918 r. Ukraina ogłosiła niepodległość. Zdławiona przez Związek Sowiecki już dwa lata później stała się republiką związkową ZSRS. Wielki Głód, II wojna światowa i stalinowskie przesiedlenia zdziesiątkowały ludność państwa, ale Moskwa włączyła do Ukrainy Zakarpacie i Krym. Po rozpadzie ZSRS Ukraina ogłosiła niepodległość 24 sierpnia 1991 r. i stała się drugim największym powierzchniowo państwem Europy.

Mapa Ukrainy
aktualizacja: 4 X 2013

coins catalogue :: katalog monet :: münzkatalog :: catalogue de monnaies :: catálogo de monedas :: catalogo monete :: каталог монет :: κέρματα κατάλογος :: COINZ.eu

© 2010-2023 :: Adam Kubicki :: COINZ.eu :: Wszystkie prawa zastrzeżone.